Tarama Kategorisi

FUE Yöntemi

Fue Yöntemi

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) Saç Ekimi 

Bu yöntem cerrahi bıçaklar (bistüri) kullanmadan saç foliküler üniteleri nin özel bir iğne (mikromotor) ile çıkarılması esasına dayanır. 1 mm’lik özel iğneler ile saç derisinin üst tabakası, saç kökü ortada kalacak biçimde kesilmekte ve yine özel aletlerle foliküler ünite, alttaki zayıf dokulardan hiçbirine zarar vermeden alınmaktadır.Her bir foliküler ünite 2-4 saç ve köküne eşittir. Bu işlemden önce folikül çıkarılacak bölgedeki saçlar 1-2 mm kalacak şekilde traşlanır.

Hem verici hem de saç ekimi yapılacak alıcı bölgede lokal anestezi uygulandıktan sonra alınan tek tek alınan foliküller saçsız alana transplante edilir.

FUE (Foliküler ünite ekstraksiyonu) Saç Ekimi Avantajları ve Dezavantajları

FUE Tekniğinin Avantajları• Bistürü kullanılmadan gerçekleştirilen mikrocerrahi bir teknik olduğu için dikiş gerektirmez.
• İsteğe göre yada gereken seanslar birer gün arayla beklemeden arka arkaya uygulanabilir.
• Saç folikül grupları birer birer kafa derisine nakledilir.
• Yara izi bırakmaz.
• İyileşme süresi oldukça kısadır.Bu yüzden operasyon gerçekleştirildikten hemen sonra normal hayata devam edilebilir.
• Kaş ve sakalların yeniden oluşturulabilme olanağı vardır.
• Verici bölge kısıtlaması olmadığından istenilen yoğunlukta saç ekimi yapılabilir.